Stiri UTCB

UTCB

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (DMC)

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (SMC)

SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN (SCMI)

Zona publică

Zona privată (intranet)

Zona publică

Zona privată (intranet)

 

 

 

 

·        Consiliul Calității

·        Politica universității īn domeniul calității

·        Lista documentelor SMC

·        Obiectivele calității UTCB (2016-2017)

·        Certificatul ARACIS

·        Certificatul IQNET & SRAC ISO 9001:2015

·        Certificatul SRAC SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

·        Responsabili M.C. pe facultăți/ departamente/ compartimente

·        Organigrama UTCB

·        Schema responsabilităților conducerii UTCB

·        Coperta – Proceduri si documentatii pentru managementul proceselor educationale, Ed. a 3-a, 2012

·        Manualul calității (MC)

·        Proceduri generale (Fișe de īnregistrare/ Anexe)

·        Proceduri operaționale (Fișe de īnregistrare/ Anexe)

·        Regulamente

·        Responsabili S.C.M.I. pe facultăți/ departamente/ compartimente

·        Comisia de Monitorizare, Coordonare  și Īndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial Intern

·        PS-01 Elaborarea documentelor sistemului de control managerial intern

·        PO-02 Īntocmirea și actualizarea registrului de riscuri (Fișe de īnregistrare/ Anexe)

·        Decizii

·        Proceduri operaționale Direcția Bibliotecă - Editură CONSPRESS

·        Proceduri operaționale Direcția Tehnică

·        Proceduri operaționale Școala Doctorală

 

 

 

 

Director Departament de Managementul Calității  (DDMC):  Conf. univ. dr. ing. Augustin PURNUS, Tel: +40 21.242.12.08  int.224, E-mail: dmc @ utcb.ro.

 

Obiectivele Departamentului de Management al Calității (DMC):

-         implementarea unor criterii și a unor proceduri de evaluare a calității pe toate segmentele procesului de īnvățămānt;

-         identificarea și propunerea pentru implementarea a celor mai bune practici de ținere sub control și īmbunătățire continuă a procesului de īnvățămānt (predare-īnvățare, urmărire și sprijinire a progresului realizat de studenți și evaluarea cunoștințelor și abilităților dobāndite de aceștia);

-         introducerea unui feed-back de la studenții absolvenți și angajatori, privind structura și calitatea prestației educaționale și īmbunătățirea acesteia īn consecință;

-         identificarea cerințelor și așteptărilor reale ale mediului socio-economic privind competențele absolvenților fiecărei specializări, corelarea acestora cu experiența universității și cu practica internațională (europeană).

 

Copyright © 2012 UTCB. Toate drepturile rezervate.